Bài 1.1 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 1.1 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a.

b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N.

c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V.

d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z.

e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R.

Lời giải:

a.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

c.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

d.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

e.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-diem-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học