Bài 12.3 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bài 12.3 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1: Không làm các phép tính, hãy so sánh:

a) (-1)(-2)(-3) ... (-2009) với 0

b) (-1)(-2)(-3) ... (-10) với 1.2.3. ... .10.

Lời giải:

a) Ta có: (-1)(-2)(-3) ... (-2009) là tích của 2009 số âm nên tích của chúng nhỏ hơn 0.

Vậy: (-1)(-2)(-3) ... (-2009) < 0;

b) Ta có : (-1).(-2).(-3)...(-10) là tích của 10 số âm nên tích của chúng là một số dương.

Do đó: (-1)(-2)(-3) ... (-10) = 1.2.3 ... 10

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-12-tinh-chat-cua-phep-nhan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học