Bài 12.1 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bài 12.1 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1: Tích (-3)2.(-4) bằng:

(A) -36 ;

(B) 36 ;

(C) -24 ;

(D) 24.

Lời giải:

Ta có: (-3)2. (-4) = 9.(-4) = - 36

Chọn (A) -36.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-12-tinh-chat-cua-phep-nhan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học