Bài 134 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bài 134 trang 88 SBT Toán 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính:

a. (-23).(-3).(+4).(-7)

b. 2.8.(-14).(-3)

Lời giải:

a. (-23).(-3).(+4).(-7)

= [(-23).(-3)].[(+4).(-7)]

= 69.(-28) = - (69. 28) = -1932

b. 2.8.(-14).(-3) = (2.8).[(-14).(-3)]

= 16.42 = 672

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-12-tinh-chat-cua-phep-nhan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học