Bài 141 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bài 141 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1: Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số nguyên:

a. (-8).(-3)3.(+125)

b. 27.(-2)3.(-7).(+49)

Lời giải:

a. Ta có: (-8).(-3)3.(+125)

= (-2)3 . (-3)3 . 53

= [(-2).(-3)]3.53 = 63 . 53

= (6.5)3 = 303

b. Ta có: 27.(-2)3.(-7).(+49)

= 33 . (-2)3 . (-7) . (-7)2

= 33 . (-2)3 . (-7)3 = [3 . (-2) . (-7)]3 = 423

(Lưu ý: 49 = (-7)) . (-7) = (-7)2

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-12-tinh-chat-cua-phep-nhan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học