Bài 12.2 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bài 12.2 trang 89 SBT Toán 6 Tập 1: Thay một thừa số bằng hiệu để tính:

a) -43.99       b) -45(-49).

Lời giải:

a) -43.99 = -43.(100 - 1)

= (-43).100 - (-43).1

= -43.100 + 43.1

= -4300 + 43 = -4257.

b) -45(-49) = -45(1 - 50)

= - 45.1 - (-45).50

= -45.1 + 45.50

= -45 + 2250 = 2205

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-12-tinh-chat-cua-phep-nhan.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học