So sánh căn (25-16) và căn 25 - căn 16Video Bài 31 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 31 trang 19 SGK Toán lớp 9 Tập 1: a) So sánh ... b) Chứng minh rằng ...

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

√25 - √16 = √52 - √42 = 5 - 4 = 1

Vì 3 > 1 nên

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(Lưu ý: Ở phần giải trên có sử dụng kết quả của phần b) Bài 26 trang 16 SGK Toán lớp 9 Tập 1, trong đó áp dụng cho hai số là (a - b) và b.)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-4-lien-he-giua-phep-chia-va-phep-khai-phuong.jsp