Giải phương trình: a) căn 2*x - căn 50 =0; b) căn 3*x + căn 3 = căn 12 + căn 27Video Bài 33 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 33 trang 19 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Giải phương trình:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

a)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

c)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

d)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-4-lien-he-giua-phep-chia-va-phep-khai-phuong.jsp