Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0,01 = căn 0,0001; b) -0,5 = căn -0,25Video Bài 36 trang 20 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 36 trang 20 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) 0,01 = √0,0001;

b) -0,5 = √-0,25;

c) √39 < 7 và √39 > 6

d) (4 - √3).2x < √3(4 - √13) ⇔ 2x < √13

Lời giải:

a) Đúng, vì √0,0001 = √0,012 = 0,01

b) Sai, vì vế phải không có nghĩa.

(Lưu ý: √A có nghĩa khi A ≥ 0)

c) Đúng, vì 7 = √72 = √49 > √39

6 = √62 = √36 < √39

d) Đúng, vì 4 - √13 = √42 - √13 = √16 - √13 > 0

Do đó: (4 - √13).2x < √3(4 - √13) (giản ước hai vế với (4 - √13))

⇔ 2x < √3

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-4-lien-he-giua-phep-chia-va-phep-khai-phuong.jsp