Tính: a) căn (1 9/11 * 5 4/9 * 0,01); b) căn (1,44*1,21-1,44*0,4)Video Bài 32 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 32 trang 19 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tính:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP


bai-4-lien-he-giua-phep-chia-va-phep-khai-phuong.jsp