Bài 35 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Video Bài 35 trang 25 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 35 (trang 25 SGK Toán 8 tập 2): Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Gọi số học sinh của lớp 8A là x (x ∈ N*; x > 3).

Số học sinh giỏi của học kì I là : Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Sang học kì 2, số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp nên số học sinh giỏi của học kì II là : Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vì số học sinh giỏi của học kì II nhiều hơn số HSG của học kì I 3 học sinh nên ta có :

Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy lớp 8A có 40 học sinh.

Kiến thức áp dụng

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình

+ Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (thường chọn đại lượng đề bài yêu cầu làm ẩn)

+ Biểu diễn tất cả các đại lượng khác qua ẩn vừa chọn.

+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu điều kiện rồi kết luận.

Vậy số học sinh của lớp 8A là 40 học sinh.

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 8 Bài 6 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


giai-bai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh.jsp