Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 24Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Video Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 24 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 24: Giả sử hằng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

a) Quãng đường Tiến chạy được trong x phút, nếu chạy với vận tốc trung bình là 180m/ph.

b) Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4500m.

Lời giải

a) Quãng đường Tiến chạy được là:

s = vt = 180x (m)

b) Đổi 4 500m = 4,5km.

x phút = Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 giờ.

Vận tốc trung bình của Tiến là:

Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 24: Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ x = 12). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách:

a) Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x (ví dụ 12 → 512, tức là 500 + 12);

b) Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x (ví dụ 12 → 125, tức là 12 x 10 + 5).

Lời giải

a) số tự nhiên mới là: 5. 100 + x

b) số tự nhiên mới là: 10x + 5

Các bài giải Toán 8 Tập 2 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


giai-bai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh.jsp