Bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Video Bài 34 trang 25 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 34 (trang 25 SGK Toán 8 tập 2): Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8. Tìm phân số ban đầu.

Lời giải:

Gọi x là tử số của phân số (x ∈ ℤ; x ≠ -3)

Vì mẫu hơn tử số 3 đơn vị nên mẫu số là: x + 3.

Phân số ban đầu là Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới là: Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8.

Theo giả thiết ta có: Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8.

Suy ra: 2(x + 2) = 1.(x + 5)

2x + 4 = x + 5

x = 1 (thỏa mãn điều kiện)

Do đó tử số của phân số là 1.

Mẫu số của phân số là 1 + 3 = 4.

Vậy phân số ban đầu là Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8.

Kiến thức áp dụng

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình

+ Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (thường chọn đại lượng đề bài yêu cầu làm ẩn)

+ Biểu diễn tất cả các đại lượng khác qua ẩn vừa chọn.

+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu điều kiện rồi kết luận.

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 8 Bài 6 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


giai-bai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh.jsp