Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 25Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Video Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 25 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 6 trang 25: Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó.

Lời giải

Gọi số x là số chó (x ∈ ℕ, x < 36)

Khi đó, số chân chó là 4x.

Vì cả gà và chó là 36 con nên số gà là 36 – x và số chân gà là 2(36 – x)

Tổng số chân là 100 nên ta có phương trình:

4x + 2(36 – x) = 100

⇔ 4x + 72 - 2x = 100

⇔ 2x = 28

⇔ x = 14 (thỏa mãn các điều kiện)

Suy ra số chó là 14 (con) và số gà là: 36 – 14 = 22 (con)

Vậy số chó là 14 con và số gà 22 con.

Các bài giải Toán 8 Tập 2 khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


giai-bai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh.jsp