Bài 32 trang 128 Toán 8 Tập 1Video Bài 32 trang 128 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 32 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1): a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là: 3,6 cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ.

b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d.

Lời giải:

a)

Giải bài 32 trang 128 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Có thể vẽ được vô số tứ giác theo yêu cầu từ đề bài. Chẳng hạn tứ giác ABCD ở hình trên.

Ta có: AC = 6cm, BD = 3,6cm và AC ⊥ BD.

Diện tích tứ giác ABCD là:

Giải bài 32 trang 128 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Mà AC = 6cm ; BD = 3,6 cm nên Giải bài 32 trang 128 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b) Hình vuông có 2 đường chéo vuông góc nên theo công thức trên, diện tích của nó là: Giải bài 32 trang 128 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 5 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


dien-tich-hinh-thoi.jsp