Giải Toán 7 trang 84 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 84 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 84. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 84 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 84 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 84 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84: Tập suy luận

Ở hình 4, hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông. Khi đó các góc yOx’ ; x’Oy’ ; y’Ox cũng đều là những góc vuông. Vì sao ?

Hướng dẫn suy luận :

Sử dụng hai góc kề bù và hai góc đối đỉnh

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có : - Góc x’Oy’ và góc xOy là hai góc đối đỉnh ⇒ góc xOy = góc x’Oy’ = 90o

- ∠(xOy) và ∠(xOy') là hai góc kề bù ⇒ ∠(xOy) + ∠(xOy') = 180o

⇒ (xOy') = 180o - (xOy) = 180o- 90o = 90o

- ∠(xOy') và ∠(x'Oy) là hai góc đối đỉnh ⇒ ∠(xOy') = ∠(x'Oy) = 90o

Khi đó các góc ∠yOx’ ; ∠x’Oy’ ; ∠y’Ox cũng đều là những góc vuông

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84: Vẽ phác hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau và viết kí hiệu.

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Kí hiệu : a ⊥ a’

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84: Cho một điểm O và một điểm đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-vuong-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học