Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 83Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 83 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 83: Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3. Trải phẳng tờ giấy ra rồi quan sát các nếp gấp và các góc tạo thành bởi các nếp gấp đó.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Các nếp gấp tạo thành các góc vuông

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-vuong-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học