Giải Toán 7 trang 86 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 86 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 86. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 86 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 86 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 86 (sách cũ)

Video Bài 11 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 11 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

a) Hai đường thằng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ...

b) Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được kí hiệu là ...

c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d ... đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d.

Lời giải:

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc vuông.

b) Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được kí hiệu là a ⊥ a'.

c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d. Có một và chỉ một đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d.

Kiến thức áp dụng

+ Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc :

Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx’ ⟘ yy’.

+ Tính chất hai đường thẳng vuông góc :

Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-vuong-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học