Bài 17 trang 81 Toán 7 Tập 1Video Bài 17 trang 87 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 17 (trang 81 SGK Toán 7 Tập 1): Dùng eke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Giải bài 17 trang 81 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Dùng eke kiểm tra ta được:

a) a và a’ không vuông góc với nhau

b) a và a’ vuông góc với nhau

c) a và a’ vuông góc với nhau

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-vuong-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học