Bài 14 trang 86 Toán 7 Tập 1Video Bài 14 trang 86 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 14 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy

Lời giải:

Cách vẽ

- Dùng thước có chia khoảng vẽ đoạn thẳng CD=3cm. Vẽ trung điểm O của CD bằng cách lấy O sao cho CO =1,5cm

- Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại O

- Đường thẳng d chính là đường trung trực của CD.

- Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại I. Đường thẳng d chính là đường trung trực của CD

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó.

Vì vậy, để vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng ta chỉ cần xác định trung điểm của đoạn thẳng rồi vẽ đường vuông góc tại trung điểm đó.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-vuong-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học