Giải Toán 7 trang 81 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 81 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 81. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 81 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 81 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 81 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠O1 và ∠O3

Lời giải

Nhận xét: mỗi cạnh của ∠O1là tia đối của một cạnh góc ∠O3và ngược lại

∠O1và ∠O3là hai góc đối đỉnh với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Hai góc ∠O2và ∠O4 (hình 1) có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao?

Lời giải

Ta có: Hai góc ∠O2và ∠O4là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠O1là tia đối của một cạnh ∠O4 và ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Xem hình 1.

a)Hãy đo góc O1, góc O3. So sánh số đo hai góc đó

b)Hãy đo góc O2, góc O4. So sánh số đo hai góc đó

c)Dự đoán kết quả rút ra từ câu a) , b)

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có kết quả sau khi đo các góc trong hình 1

a) ∠O1 = ∠O3 = 30o

b) ∠O2 = ∠O4 = 150o

c) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-goc-doi-dinh.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học