Bài 4 trang 82 Toán 7 Tập 1Video Bài 4 trang 82 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo bằng 60o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

Lời giải:

Giải bài 4 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vẽ tia By’ là tia đối của tia By

Vẽ tia Bx’ là tia đối của tia Bx

Giải bài 4 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Định nghĩa hai góc đối đỉnh: « Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia ».

+ Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-goc-doi-dinh.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học