Bài 3 trang 82 Toán 7 Tập 1Video Bài 3 trang 82 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thằng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 3 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là Giải bài 3 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (vì Az và Az’; At’ và At là các cặp tia đối nhau).

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là Giải bài 3 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (vì Az và Az’; At và At’ là các cặp tia đối nhau)

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-goc-doi-dinh.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học