Bài 82 trang 41 Toán 7 Tập 1Video Bài 82 trang 41 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 82 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2. Hãy hoàn thành bài tập sau

Giải bài 82 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 82 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Dựa vào mẫu của đề bài và định nghĩa căn bậc hai : “Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a”

x2 = a thì x = √a

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-vo-ti-khai-niem-ve-can-bac-hai.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học