Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41: Tìm căn bậc hai của 16

Lời giải

Ta có : 42 = 16 và (-4)2 = 16

Nên 4 và – 4 là các căn bậc hai của 16

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41: Viết các căn bậc hai của : 3 ; 10 ; 25

Lời giải

Ta có : Các căn bậc hai của 3 : √3 ;-√3

Các căn bậc hai của 10 : √10 ;-√10

Các căn bậc hai của 25 : 5 ; - 5

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-vo-ti-khai-niem-ve-can-bac-hai.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học