Bài 84 trang 41 Toán 7 Tập 1Video Bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 84 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Nếu √x = 2 thì x2 bằng

A. 2 ;    B. 4 ;    C. 8 ;    D. 16

Lời giải:

Ta có √x = 2 nên x = 22 = 4

Do đó x2 = 42 = 16

Vậy chọn D

Kiến thức áp dụng

Căn bậc hai của một số a không âm là số b sao cho b2 = a

Tức là: √a = b ⇒ a = b2.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-vo-ti-khai-niem-ve-can-bac-hai.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học