Bài 86 trang 42 Toán 7 Tập 1Video Bài 86 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 86 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1): Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 86 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Hình dưới là cách bấm máy tính và kết quả của các phép tính trên:

Giải bài 86 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-vo-ti-khai-niem-ve-can-bac-hai.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học