Giải Toán 7 trang 27 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 27 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 27. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 27 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 27 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 27 (sách cũ)

Video Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

Ô chữ N :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ H :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ C :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ I :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ Ư :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ Ế :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ Y :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ Ợ :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ B :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ U :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ L :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ô chữ T :

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền các chữ cái vào các ô trống có kết quả tương ứng ta được tên tác phẩm là : « BINH THƯ YẾU LƯỢC ».

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học