Bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1Video Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) Ta có Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Do đó ta có tỉ lệ thức Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 nên ta không lập được tỉ lệ thức.

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Do đó ta có tỉ lệ thức Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Do Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 nên ta không lập được tỉ lệ thức.

Kiến thức áp dụng

Định nghĩa tỉ lệ thức : là đẳng thức của hai tỉ số bằng nhau Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tỉ lệ thức Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 còn được viết là a : b = c : d.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học