Bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1Video Bài 53 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

Lời giải:

Kiểm tra

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có thể viết các tỉ số khác cũng có thể rút gọn như trên. Chẳng hạn:

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nhận xét: Với các số nguyên a, b, c ta luôn có Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học