Bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1Video Bài 52 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 với a, b, c, d ≠ 0 ta có thể suy ra

Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Ta có:

        A sai

        B sai

        C đúng

        D sai

Vậy chọn C.

Kiến thức áp dụng

Với các số a, b, c, d ≠ 0, từ một trong 5 đẳng thức sau đều có thể suy ra các đẳng thức còn lại:

Giải bài 51 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học