Giải Toán 7 trang 28 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 28 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 28. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 28 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 28 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 28 (sách cũ)

Video Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau 1,5; 2; 3,6; 4,8.

Lời giải:

Ta có 1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

Giải bài 51 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Với các số a, b, c, d ≠ 0, từ một trong 5 đẳng thức sau đều có thể suy ra các đẳng thức còn lại:

Giải bài 51 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học