Giải Toán 7 trang 55 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 55 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 55. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 55 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 55 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 55 (sách cũ)

Video giải Bài 5 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 5 (trang 55 SGK Toán 7 Tập 1): Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không nếu :

a)

x12345
y918273645

b)

x12569
y1224607290

Lời giải:

a) Ta có

Giải bài 5 trang 55 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

⇒ y = 9x

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận

b) Ta có

Giải bài 5 trang 55 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Do đó, hai đại lượng x và y không tỉ lệ thuận với nhau.

Kiến thức áp dụng

+ y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số k khi y = k.x.

+ Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận thì tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học