Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Video giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.

Lời giải

Khối lượng của hai thanh tỉ lệ theo hệ số tỉ lệ : 10/15

Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là : x và y (gam)

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

⇒ x = 8,9 . 10 = 89 (gam)

y = 8,9 . 15 = 133,5 (gam)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

Lời giải

Theo đề bài ta có :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Video giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học