Bài 9 trang 56 Toán 7 Tập 1Video giải Bài 9 trang 56 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 9 (trang 56 SGK Toán 7 Tập 1): Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm và đồng vói khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3 ; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilogam niken, kẽm và đồng để sản xuất 150kg đồng bạch?

Lời giải:

Gọi khối lượng của niken , kẽm ,đồng lần luợt là x ,y ,z (kg)

Khối lượng các chất lần lượt tỉ lệ với 3, 4 và 13 nghĩa là x:y:z = 3:4:13, hay Giải bài 9 trang 56 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 .

Khối lượng đồng bạch cần 150kg nghĩa là x+y+z = 150.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có Giải bài 9 trang 56 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 .

Do đó x = 7,5 .3 = 22,5(kg)

y = 7,5 .4 = 30 (kg)

z =7,5.13 = 97,5 (kg)

Vậy khối lượng của niken, kẽm, đồng theo thứ tự là 22,5kg; 30kg; 97,5kg

Kiến thức áp dụng

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

Từ dãy tỉ số bằng nhau Giải bài 8 trang 56 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta suy ra Giải bài 8 trang 56 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học