Toán 7 trang 91 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 91 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 91. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 91 (sách cũ)

Video Bài 25 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải:

Vẽ đường thẳng a đi qua A bất kì.

Dùng eke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại A.

Vẽ đường thẳng b đi qua B và vuông góc với c.

Khi đó ta được đường thẳng b đi qua B và song song với đường thẳng a.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học