Giải Toán 7 trang 91 Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 91 Tập 1 Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 91. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 91 (sách cũ)

Video Bài 26 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Lời giải:

Giải bài 26 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có AB cắt hai đường thẳng Ax và By

Có một cặp góc so le trong bằng nhau: góc xAB = góc yBA = 120º

Vậy Ax // By (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Kiến thức áp dụng

Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-duong-thang-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học