Giải Toán 7 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 54. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 54 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 54 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 54 (sách cũ)

Video giải Bài 2 trang 54 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-3-1125
y-4

Lời giải:

x và y tỉ lệ thuận nên y = k.x

Khi x = 2 thì y = -4 nên ta có Giải bài 2 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số -2, hay y = -2.x

Từ đó :

Với x = -3 thì y = (-2).(-3) = 6.

Với x = -1 thì y = (-2).(-1) =2

Với x = 1 thì y = (-2).1 = -2

Với x= 5 thì y = (-2).5 = -10

Vậy ta có bảng sau :

x-3-1125
y62-2-4-10

Kiến thức áp dụng

+ y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số k khi y = k.x.

+ Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận thì tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học