Giải Toán 7 trang 53 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 53 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 53. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 53 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 53 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 53 (sách cũ)

Video giải Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4;

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15;

Lời giải:

Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát y = k.x

a) Với x = 6 , y = 4 ta có 4 = k . 6

Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 .

b) Với k = Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta có y = Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7x.

c) Từ y = Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7x ta có :

Với x = 9 thì y = Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.9 = 6, với x = 15 thì y = Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.15 = 10.

Kiến thức áp dụng

+ y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số k khi y = k.x.

+ Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận thì tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học