Bài 3 trang 54 Toán 7 Tập 1Video giải Bài 3 trang 54 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Các giá trị tương ứng của V và m được cho tương ứng trong bảng sau:

Giải bài 3 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận hay không

Lời giải:

a) Ta có bảng sau

V 1 2 3 4 5
m 7,8 15,6 23,4 31,2 39
Giải bài 3 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

b) Vì Giải bài 3 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 = 7,8 nên m =7,8V

Vậy m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận

Kiến thức áp dụng

+ y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số k khi y = k.x.

+ Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận thì tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học