Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 52Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Video giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 52 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 52: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ?

Lời giải

Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ⇒ y = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7.x

⇒ x = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 . y Hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ h = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 52: Hình 9 là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của bốn con khủng long. Mỗi con khủng long ở các cột b, c, c nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau:

Cột a b c d
Chiều cao (mm) 10 8 50 30

Lời giải

Ta có: Vì con khủng long ở cột a nặng 10 tấn nên theo bảng đã cho

       Con khủng long cột b nặng 8 tấn; cột c nặng 50 tấn và cột d nặng 30 tấn

Video giải Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 52 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dai-luong-ti-le-thuan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học