Bài 11 trang 112 Toán 7 Tập 1Video Bài 11 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC = tam giác HIK

a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với góc H

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm các góc bằng nhau.

Lời giải:

Giải bài 11 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Vì tam giác ABC = tam giác HIK nên

   - Cạnh tương ứng với cạnh BC là IK

   - Góc tương ứng với góc H là góc A

b) - Các cạnh bằng nhau là: AB = HI, AC = HK, BC = IK

   - Các góc bằng nhau là:

Giải bài 11 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-tam-giac-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học