Bài 12 trang 112 Toán 7 Tập 1Video Bài 12 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC = tam giác HIK, trong đó AB = 2cm , góc B = 40o, BC = 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác HIK.

Lời giải:

Giải bài 12 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có ΔABC = ΔHIK

Theo định nghĩa hai tam giác bằng nhau

        HI = AB = 2cm

        IK = BC = 4cm

        góc I = góc B = 40º

Kiến thức áp dụng

Giải bài 12 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-tam-giac-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học