Bài 13 trang 112 Toán 7 Tập 1Video Bài 13 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 13 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): Cho ΔABC = ΔDEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết rằng AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi mỗi tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó).

Lời giải:

Giải bài 13 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì ΔABC = ΔDEF nên suy ra:

    AB = DE = 4cm

    BC = EF = 6cm

    DF = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC bằng:

    AB + BC + CA = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Chu vi tam giác DEF bằng:

    DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Kiến thức áp dụng

Giải bài 12 trang 112 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-tam-giac-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học