Giải Toán 7 trang 111 Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 111 Tập 1 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 111. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 111 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 111 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 111 (sách cũ)

Video Bài 10 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 10 (trang 111 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm trong các hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Giải bài 10 trang 111 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

- Xem hình 63)

Ta có:

Giải bài 10 trang 111 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Và AB = MI; AC = IN; BC = MN

Nên ΔABC = ΔIMN

- Xem hình 64)

ΔPQR có:

Giải bài 10 trang 111 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Và QH = RP, HR = PQ, QR cạnh chung

Nên ΔHQR = ΔPRQ

Kiến thức áp dụng

+ Định nghĩa hai tam giác bằng nhau:

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-tam-giac-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học