Giải Toán 7 trang 110 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạoTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 110 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 110. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 110 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 110 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 110 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 110 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 110: Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ (hình 60)

Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình đó ta có:

AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ∠A = ∠A' ; ∠B = ∠B' ; ∠C = ∠C'

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


hai-tam-giac-bang-nhau.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học