Toán 7 trang 7 Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạoTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 7 Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 7. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 7 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 7 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 7 (sách cũ)

Video Giải Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 tập 2): Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường, số con trong từng gia đình sống gần nhà em,...).

Lời giải:

Cuộc điều tra 1: Lớp 7A có 42 học sinh, trong lần kiểm tra học kì I vừa qua, số điểm bài kiểm tra môn Toán như sau:

Điểm 4 5 6 7 8 9 10
Số bài 6 7 6 7 4 7 5

Cuộc điều tra 2: Thống kê chiều cao (tính bằng cm) của 12 học sinh trong đội bóng đá của trường được ghi lại trong bảng dưới đây:

149 150 149 152 152 150
151 153 149 155 154 152

Kiến thức áp dụng

Học sinh thu thập thông tin từ các bạn trong lớp; có thể hỏi thông tin về điểm số bài kiểm tra Toán, chiều cao … của các bạn trong lớp.

Sau đó liệt kê theo mẫu bảng 1 trang 4

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 1 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


thu-thap-so-lieu-thong-ke-tan-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học