Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Lời giải Toán lớp 7 trang 5 sách mới:
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 5 sách cũ

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Hãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng số liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như điều tra số con trong từng gia đình (ghi theo tên các chủ hộ) trong một xóm, một phường,…

Lời giải

Ví dụ như điều tra số con trong từng gia đình trong một xóm, người điều tra sẽ thu thập số liệu sau đó lập bảng số liệu

Bảng số liệu gồm một số thông tin cơ bản: số thứ tự, tên chủ hộ, số con trong từng gia đình theo tên chủ hộ của một xã

Ta có bảng mẫu:

STT Tên chủ hộ Số con
1 Trần Văn An 2
2 Nguyễn Đức Bình 1
3 Lê Cường 3
4 Phạm Minh Đức 2
5 Bùi Huy Minh 0
6 Tô Hải Nam 1
7 Nguyễn Xuân Quý 3
8 Trần Bình Phước 1
9 Trần Đức Thọ 2
10 Đoàn Quang Thành 0

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì ?

Lời giải

Nội dung điều tra trong bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ?

Lời giải

Trong bảng 1, đơn vị điều tra là mỗi lớp. Trong bảng có 20 lớp, do đó có 20 đơn vị điều tra

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


thu-thap-so-lieu-thong-ke-tan-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học