Bài 6 trang 7 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Video Giải Bài 6 trang 7 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 6 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh ở lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây:

Giải Bài 6 trang 7 SBT Toán 7 Tập 2 | Giải sbt Toán 7

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Có bao nhiêu bạn làm bài?

c) Lập bảng “tần số” (ngang và dọc), nhận xét.

Lời giải:

a) Dấu hiệu ở đây là: Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh lớp 7B.

b) Trong bài số liệu ban đầu có 40 giá trị. Vậy có 40 bạn làm bài.

c) Bảng "tần số" (bảng ngang):

Giải Bài 6 trang 7 SBT Toán 7 Tập 2 | Giải sbt Toán 7

Bảng "tần số" (bảng dọc):

Giải Bài 6 trang 7 SBT Toán 7 Tập 2 | Giải sbt Toán 7

Nhận xét:

- Tất cả học sinh đều mắc lỗi.

- Số lỗi ít nhất của 1 học sinh là 1 lỗi.

- Có 1 học sinh mắc nhiều lỗi nhất (10 lỗi).

- Học sinh mắc 4 lỗi có tần số lớn nhất (12 học sinh).

- Học sinh chủ yếu từ 3 đến 6 lỗi.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-bang-tan-so-cac-gia-tri-cua-dau-hieu.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học