Bài 2.2 trang 7 SBT Toán 7 Tập 2Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Video Giải Bài 2.2 trang 7 Sách bài tập Toán 7 Tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 2.2 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tất cả các trường THCS thuộc huyện Tân Hà đều tổ chức sưu tầm các bài dân ca để hưởng ứng phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Người theo dõi đã ghi tóm tắt kết quả sưu tầm của các trường trong bảng dưới đây:

4 5 1 2 2 6 3 3 2 3 44

a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này đã đủ chưa? Nếu chưa thì cần có một bảng thống kê như thế nào?

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

Lời giải:

a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này là chưa đủ. Mà cần có bảng ghi đầy đủ tên từng trường cùng với số bài dân ca mà trường đó sưu tầm được.

b) Dấu hiệu ở đây là: Số bài dân ca sưu tầm được của mỗi trường.

c) Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6


Tần số (n)

1

3

3

3

1

1

N = 12

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-2-bang-tan-so-cac-gia-tri-cua-dau-hieu.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học